Al in 1868 werd de Zeeuwse lijn naar Goes geopend, en in de jaren daarna werd de lijn verlengt naar Middelburg en uiteindelijk naar eindpunt Vlissingen Haven. Tegenwoordig heet dit station gewoonweg Vlissingen. Voor Zuid-Beveland betekende de spoorlijn economische voorspoed. Zeeland was immers voor deze tijd nauwelijks bereikbaar. Je moest toen met veerboten en pontjes van het ene eiland naar het andere. Dammen zoals de Oosterscheldekering en de Zeelandbrug bestonden nog niet. 

Op dit spoortraject zie je ook veel dammen en spoorbruggen. Het spoor op Zuid-Beveland komt bijvoorbeeld binnen via een spoorbrug. De Kreekrakspoorbrug bij Rilland. Deze spoorbrug ligt paralel aan de autosnelweg A58. 

 

De Landbouwstad Goes

Voor de landbouwstad Goes betekende de spoorlijn veel. Dat was wel af te zien aan het enorme spooremplacement. Van het spooremplacement in de huidige tijd weinig meer over. Er vestigde zich veel bedrijven langs het spoor in Goes, zoals Van Gend en Loos en de Goese fruitveiling. In de huidige tijd is er daarvan niets meer over. Veel bedrijven zijn vertrokken en de spoorzone is opnieuw ingericht. Helaas heeft de auteur van dit artikel de gloriedagen zelf niet meegemaakt. 

- Het artikel wordt later nog uitgebreid -