Skip to content Skip to footer

Middelburg: een stad vol historie

Onze redacteur Henk de Winter schrijft regelmatig artikelen voor deze website, deze keer heeft hij het over Middelburg: een stad vol historie.

De Zeeuwse hoofdstad is inmiddels meer dan 800 jaar oud. Middelburg is ontstaan in de 9e eeuw toen de Vikingen op verovertocht Europa introkken. Als bescherming tegen de invallen van deze landveroveraars wordt de ringwalburg opgeworpen, een vesting met een aarden wal. Het is de Middelste burcht van eiland Walcheren later dus Middelburg. Later als de Vikingen wegtrekken profiteert het van de gunstige ligging aan de rivier de Arne.

(Lees verder onder de foto)

Wanneer de monniken er een abdij bouwen in de 12e eeuw komt een 2e bloeiperiode. In 1217 krijgt Middelburg stadsrechten. Grandeur van Middelburg :De mittelburgenis portus ( Middelburgse haven) werd voor het eerst genoemd in de kroniek van Thofried van Echternach (monnik). De stad groeide en werd rijk door handel in wol en wijn. Middelburg was in de middeleeuwen stapelplaats voor Franse wijn. Alle wijn uit Frankrijk voor het Graafschap Zeeland moest in Middelburg opgeslagen en verhandeld worden. De Grandeur van Middelburg in de middeleeuwen is nu nog zichtbaar aan de vestingwerken en in gebouwen als de Abdij en het Stadhuis.

Stadhuis

Het laatgotische Stadhuis met de hoge toren lijkt op een Vlaamse belfort ( een middeleeuwse wachttoren met een stormklok). Het Stadhuis werd gebouwd door de Mechelse familie Keldermans. Het Stadhuis heeft 3 vleugels en een grote en kleinere toren. Het werk werd tijdens de bouw onderbroken door een grote brand in 1492 die Middelburg in as legde. De bouw was in 1520 af.    

VOC

In de tijd van de VOC is Middelburg na Amsterdam de belangrijkste stad van Nederland. Scheepswerven bouwen in 200 jaar tijd meer dan 300 schepen. Ook de import en export van stoffen, thee en specerijen spelen hierbij een grote rol. In het jaar 1799 zijn de hoogtijden van de VOC echter voorbij. De compagnie is failliet en de Franse tijd begint. De Fransen laten Middelburg begin 19e eeuw verpauperd achter en veel bouwwerken, stadswallen en stadspoorten verdwijnen. Toch staan er nog meer dan 1000 wettelijk geregistreerde monumenten overeind.

Tweede Wereldoorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog gaat een groot deel van Middelburg ,tijdens bombardement, in vlammen op. Door een tijdige waarschuwing vallen de dodelijke slachtoffers relatief mee. Maar de binnenstad ligt in puin. Er wordt na de oorlog besloten de bestaande architectuur, waaronder het stadhuis, in oorspronkelijke staat te herbouwen, zodat het historische karakter behouden blijft.            

 © 2019 fotografieinzeeland.nl / Henk de Winter